Ce livre d'or en françaisGästebuchThis Guestbook in English

Durchschnittliche Bewertung der Besucher dieser Website : 5.2/10
 
Name oder Nickname :
E-Mail Adresse : [P]
Website URL :
Stadt :
Land : [P]
Wie bewerten Sie diese Seite!
Ihre Mitteilung : *

Bitte untenstehende Buchstaben in das rechte Feld eintippen : (Info)


 
Zeige nur die Mitteilungen mit folgenden Wörtern :

Mitteilungen : 121 von 124
Seite : 13
Anzahl Mitteilungen : 124
1 ... 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
vorwärts >>
 
am 25/01/2013 an 08:06
Punkte : 8/10

Det er ABSOLUT imponerende, at Samsf8 er kemomt pe5 verdenskortet som en eneste5ende lokalitet for vedvarende energi. At f8en teoretisk producerer mere energi end den forbruger, er i sig selv ganske eneste5ende.Men hele denne energifest har ikke kunnet rokke ved de barske realiteter for Samsf8 i f8vrigt: Et faldende befolkningstal fra over 7000 til nu under 4000 borgere, masser af forsvundne arbejdspladser, ringe udsigter for erhvervslivet i f8vrigt og en masse andre problemer, som karakteriserer udkantsdanmark. Me5ske skulle man i hf8jere grad have fokuseret pe5 SAMTLIGE problemer for et lille f8samfund.Pe5 et enkelt energime6ssigt punkt er der ne6rmest intet sket nemlig pe5 transportomre5det. Et ikke uve6sentligt punkt. Opgaven med at lf8se energibehovet for biler, busser og lastbiler, traktorer og ikke mindst fe6rgeforbindelserne har vist sig mere end vanskeligt. Og man bruger da ogse5 i vid udstre6kning stadig de gammelkendte energikilder: Fossile bre6ndstoffer. Mindre forsf8g med f.eks. rapsolie har vist sig positive, men her lf8ber man bl.a. ind i problemet med, at dyrkning af raps ge5r ud over markarealet til dyrkning af FODER og MAD.Det er ogse5 bragt pe5 banen, at Samsf8 i langt hf8jere grad skulle benytte biomasse fra en betydelig produktion af grf8ntsager til at fremstille biogas. I denne proces f8nsker man ogse5 at benytte de me6ngder af husdyrgf8dning (gylle), som forefindes pe5 f8en. Men at se6tte sin lid til at bruge husdyrgf8dning til en fremtidig energ
 
am 25/01/2013 an 03:49
Punkte : 4/10

I’m a miladiadtary wife of four years, my husadband was maradried to his first wife for 13 years and she will get half of his retireadment and she was getadting 1200.00 a month for their two kids. But since we got maradried he has when back o court and got joint cusadtody of the kids. So that stpoepd the child supadport. I have since stop workading so that I can pick his two kids up and my baby girl up from school…oh did I meanadtion that I have 3 school to go before and after. They all could be going to the same school but his ex-wife dont want them to move and I can’t just move my kid to their school because of the school disadtrict. I have found out that he is still comadmuadniadcatading with his ex.…not just about the kids.…(hint). My queadsion is I’m thinkading about getadting a divorce but can I ask for alimony since I quit my job to help him with his 2a0kids
   
am 31/01/2009 an 09:55
Punkte : 9/10

Hi Peter(Papa) ich finde du (ihr) solltet auch Bilder von uns einstellen. Sonst ist sie bis jetzt ganz gut!!!
   
1 ... 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
vorwärts >>
Mitteilungen : 121 von 124
Seite : 13
Anzahl Mitteilungen : 124